Stránky pre hľadajúcich

Citáty, výroky, príslovia, aforizmy

24.04.2013 20:35
Pôst a modlitba sú prameňom veľkých zásluh,
ale trpezlivo znášaná choroba je zaiste ešte záslužnejšia.

Pachónius

 

Neustále kvapkanie prederaví kameň.

T.Lucretius

 

Jób znášal všetko - až dovtedy, kým ho priatelia neprišli utešovať.

H.Kierkegaard

 

Ak nebudem schopný slúžiť a prijať Božiu vôľu dnes, ťažko budem mať silu v budúcnosti.
Nie sny, ale skutky.

P. Rosso

 

Nezáleží na tom, či sa nám Boh prihovára v tŕňoch, alebo vo voňajúcich kvetoch.

sv. Fr. Saleský

 

Znášaj bez reptania to, čo nemôžeš zmeniť.

P. Syrus

 

Skúškou dobrého správanie je trpezlivosť voči zlému chovaniu.

I. Šelomo

 

Žiaden človek nie je taký hlúpy, aby nedosiahol úspech aspoň v jednej veci - keď je vytrvalý.

L. da Vinci

 

Hlavou múr neprebiješ, teda aspoň svojou nie.

P.Rosso

 

Vyhľadávanie

.....

Motto

Môžete tento i onen svet otráviť svojim prianím, myslením a chcením, alebo ho očistne povzniesť ku Svetlu.

Buďte preto riaditelia takého diania, ktoré čistotou myšlienok vedie nahor!

Abdrushin

.....

Když člověk přestává cítit hloubku noční hvězdné oblohy

a neslyší, jak šeptá tráva

anebo se nenaučil cítit tlukot srdce druhého člověka,

získává schopnost ranit - sebe nebo druhého.

Rány zanechávají stopy.

Irina Večerkevič

.....

© 4.6.2012 Svitanie

Vytvorené službou Webnode