Podobenstvá 

Ľ. Krajči


Jeden sen

28.08.2017

aká láska, milosť, jas z nej žiari.

Kedysi dávno celá zem bola jeden súvislý, obrovský prales. Kde oko dovidelo, k nebu sa týčili nádherné, vysoké stromy.

Pokiaľ chceme hovoriť o medziľudských vzťahoch musíme ísť k podstate, čo vôbec sú ľudské vzťahy a nakoniec kto je človek, ktorý tieto vzťahy vytvára.

Je to známa stolová hra, ktorú snáď každý pozná, preto ju tu netreba zvlášť opisovať, hovoriť o jej pravidlách. S dobrou náladou a s radosťou si rozložili Človeče, postavili si bábky a dali sa do hry.

Istého dňa sa dve turistické topánky chystali vystúpiť na vrchol hory. Veľmi sa na to tešili. Veď už aj k nim sa dostala zvesť o nádhernej hore, kde oko nevidelo a ucho nepočulo toľkú krásu. Čím skôr túžili byť tam i oni. Hneď sa aj hrnú do príprav.