O hľadani Pravdy, povedali:

28.08.2017

A toto je základný kameň pravdy: zavrhnite všetko, čo vás ubíja telesne, duševne, duchovne! To všetko je jed. V tom nie je život. V tom nie je pravda. Pravda je sila, pravda je čistota. Pravda je svetlo, pravda je prameň energie. Vzdajte sa mysticizmov, ktoré vás oslabujú a buďte silní! Najväčšie pravdy sú najprostejšie, prosté ako vaše vlastné bytie.

Vivékananda Swami


"Ver mi, môj synu, že je treba viacej lásky k tomu, aby sme nechali ľudí ísť najprv nesprávnou cestou,

než by sme ich násilím privádzali na správnu cestu."

"Tomu ešte nerozumiem", priznával sa mladší: "Keď človek robí chybu, je predsa mojou povinnosťou, aby som mu ju ukázal, aby sa jej potom vyhol."

"Mohla by to snáď byť tvoja povinnosť, keby priviedla chyba iných ľudí do veľkého nebezpečenstva. V druhom prípade je však lepšie, keď necháš človeka, aby pokojne nesprávne jednal, aby sa z následkov svojich činov poučil. Takto poučený na to tak skoro nezabudne."

Mohamed

***

"Vieš, žiak, prečo bol tvoj priateľ pri tvojom vstupe do kláštora tak rýchlo odstránený?" pýtal sa učiteľ dobrotivo.

Žiak sa na neho spýtavo zahľadel.

"V jeho duši niet dosiaľ túžby po Bohu. Jeho myšlienky a city by nás tu všetkých rušili a zvlášť tebe by sťažovali zžiť sa s okolím. To, čo ho naplňuje, je iba prianie byť s tebou, a práve preto mu to muselo byť odopreté. Je nemožné, aby sa nejaká ľudská duša blížila k Bohu len preto, aby mohla byť nablízku milovanému človeku.

Ak je jeho cítenie dobré, potom odhodí svoju povrchnosť a opravdivo zatú­ži po Bohu. Tak sa mu naveky pomôže. Ak sa však uspokojí s príjemným životom, ktorý na neho čaká dole, nie je tým, ktorý by naďalej mohol byť tvojím priateľom. Rozumieš mi, žiak?"

Lao-tse

***

"Žiaci, neupierajte nádeje svojich prianí na ľudské dielo, ale hľadajte svoj cieľ len v pohľade na veľké dianie Božie. Je len jediný cieľ, a tým je vykúpenie sveta zo smrti a zničenia. Pozemské šťastie nech nie je vašou túžbou."

Krishna

***

"Žiaci, ak sa vám zdá jednanie vášho blížneho nesprávne, tak nerobte zo seba jeho sudcu, lebo každý sám seba súdi! Nestarajte sa o druhého, ale o seba samých, aby vám napokon nechýbalo to najlepšie. To jest poznanie seba samého!"

Ježiš