Čo je karma

26.09.2017

Takmer každý z nás aspoň raz v živote pocítil, čo je to osudová rana. Prišla nečakane a kruto. Mali sme pocit, že je to nespravodlivé a nezaslúžené. Povedali sme si: "Nedá sa nič robiť: Je to osud." Pomysleli sme, si, že za to nemôže nikto, pretože to bolo určené vyššou mocou zhora. Podobne, len s malým rozdielom, sa vysvetľuje dnes už známy pojem karma. V nej je však pôvodom osudovej rany nie vyššia moc, ani Boh, ale sám človek. V niektorom svojom minulom živote vyvoláme príčinu ktorej dôsledky znášame neskôr, i keď už sme na to zabudli. Karma teda súvisí s reinkarnáciou - znovuvtelovaním. Slovo karma sme prevzali od Indov, ktorí veľmi dobre poznali zákon spätného pôsobenia. Pre nich osudové rany nie sú dôvodom na beznádej a zúfalstvo, ako u nás v kresťanskej spoločnosti. Keď človek verí iba v osud, ale nechápe dôvod rany, cíti sa akoby podvedený. Podľa karmy je odpykanie vín v tom živote, v ktorom vznikli, ľahšie, pretože človek vie, prečo pyká. Zakrývanie viny a vyhýbanie sa jej odčineniu prináša v ďalších životoch nečakané údery. Nie všetky viny pochádzajú iba zo zlých myšlienok - úmyslov a činov. Človek pyká aj za neúmyselné ublíženie spôsobené neznalosťou alebo nedbalosťou. Niekedy sa človek zaťaží karmickou vinou - karmou aj vtedy, keď nespravodlivo na niekoho vyšle negatívne myšlienky. Odpykanie karmy môže prebiehať rôznymi formami. 1. "Oko za oko, zub za zub znamená, že človek pocíti rovnaké účinky svojich minulých chýb sám na sebe. Napr. zlodej bude v ďalšom živote okradnutý. Pozostalí obete násilia sa preto nemajú snažiť o odplatu, lebo sa zaťažia podobnou karmou. Zákon karmy to vykoná v pravý čas správnym spôsobom. Neskoršie odpykanie karmy je dokonca znásobené. Niekedy sa práve preto odďaľuje. 2. "Symbolické odpykanie", keď sa človek zlepší skôr, ako ho zasiahne spätné účinky karmy, prejaví sa len symbolicky alebo mierne. 3. "Čistá hlboká láska" k akejkoľvek osobe, keď je neopätovaná, ale človeka povznáša a zdokonaľuje tak, že pri tom zabúda na seba a stáva sa dávajúcim a dobrým, zbavuje ho mnohých vín, spôsobených sebectvom ľahostajnosťou v minulosti. Ak však má niekto oči len pre svoju lásku ostatní sú mu v ich bolestiach ľahostajní, neprežíva pravú lásku, ale iba znásobený chladný egoizmus. 4. "Usilovať sa o dobro". Keď sa človek snaží konať i myslieť pozitívne a teda dobre, slabnú účinky negatívnej karmy a začne sa tvoriť nová a čistá. Ak človek znáša nepriaznivú karmu odporom, nepochopením a nedochádza pri tom u neho k zlepšeniu, nezbavuje sa karmy, ale stále ho "tresce", až kým sa nezmení.

Okrem karmy z minulých životov sa tvorí i nová karma a keďže človek má slobodnú vôľu, môže sa rozhodnúť. Buď si uľahčiť odpykávanie vín, alebo si ešte viac zamotať' vlákna "ťažkého" osudu novou karmou. Ako spoznáme, čo je karma a čo nie? Teoreticky je to ľahké, no v praxi musíme byt maximálne otvorení a úprimní voči sebe. Keď sa zamyslíme, čím v živote trpíme a uvedomujeme si, že i keď nechtiac, ale podobné veci robíme aj my iným, prídeme na to, že to nás tresce karma. Človek sám sa musí pochopiť a pomôcť si. Zrýchlená karma: Keď sa niektorí ľudia dajú na cestu k zdokonaľovaniu, majú občas pocit, že sú napadnutí oveľa väčším zlom, ako pociťovali predtým. Dochádza k zrýchlenému očisťovaniu, ktoré sa prejaví zvýšeným množstvom negatívnych vplyvov a udalostí. Tento fakt často odradí ľudí od dobrého úmyslu pokračovať v pozitívnom vývoji. Nevedia, že miesto odpykávania vín do konca života by v prípade "obrátenia" trpeli len pár rokov, alebo aj kratšie. Karma je určená ešte pred vtelením. Nie je dôležité vedieť, či je nejaká udalosť karmická alebo nie. V minulých životoch nemáme pátrať. Keby sme si ich pamätali, mnohí by nevedeli odpustiť svojim blízkym zlo, ktoré im pred tým spôsobili, a tým by im nechtiac zabraňovali, aby ho mohli odčiniť. Človek, ktorý by si pamätal svoje minulé životy, žil by v súčasnom živote len ako nezúčastnený pozorovateľ v odpykávaní viny, alebo prijímaní dobra. Jeho duša by sa nevyvíjala. Vrátila by sa po smrti do astrálu len v takej zrelosti, ako z nej odišla. Človek sa má každým životom zdokonaľovať, a to prežívaním.

Zdroj: Sophia