Čo je Pravda?

28.08.2017

Zo staršej verzie evanjelia pred Nikejským koncilom r. 325

A opäť sa zhromaždili všetci dvanásti v tieni paliem a jeden z nich, Tomáš, hovoril k ostatným:

"Čo je Pravda? Lebo tie isté veci zdajú sa byť rôznym ľuďom, ba tomu istému človeku v rôznych dobách rôzne. Čo je teda Pravda?"

A ako tak hovoril, zjavil sa Ježíš v ich strede a hovoril:


"Jediná večná Pravda je v Bohu samotnom. Lebo nikto nevie, čo vie sám Boh, ktorý je všetkým vo všetkom. Ľuďom sa môže Pravda odhaliť podľa ich schopností pochopenia a prijatia. Pravda, jediná, je mnohostranná. Jeden vidí jednu jej stránku, druhý zase inú, a jedni viac než druhí, tak ako je to každému dané.

Viďte kryštál: jediné svetlo sa trblieta na jeho dvanástich, ba štyrikrát dvanástich plochách, a každá jeho plocha odráža jeden jeho lúč. Jeden človek hľadí na jednu plochu, iný zase na inú, a predsa je to jeden kryštál a jedno svetlo, ktoré vyžaruje na všetkých.

A pozrite sa na človeka, ktorý stúpa na horu, dosiahol hrebeň a hovorí: tam je vrchol hory, vylezieme naň. Keď potom dosiahnu tú výšku, hľa, nad sebou vidia ďalší, pokiaľ nedôjdu na vrchol, nad ktorým už žiadny ďalší vrchol neuvidia. Tak je tomu tiež s Pravdou.

Ja som Pravda, cesta a život a ja som vám dal Pravdu, ktorú som prijal zhora. A čo vidí a prijme jeden, to nevidí a neprijme iný. Čo sa zdá pravdou jedným, nezdá sa pravdou druhým. Ti, ktorí sú dole v údolí, nevidia to, čo vidia tí, ktorí stoja hore.

Predsa je každému pravdou to, čo vidí, dokiaľ mu nebude zjavená vyššia pravda a duša, ktorá môže prijať viac svetla, tiež viac svetla dostane. Preto nezavrhujte iných, aby ste sami neboli zavrhnutí.

Ak budete dodržovať svätý zákon lásky, ktorý som vám dal, tak sa vám bude viac a viac odhaľovať Pravda a Duch Pravdy, ktorý prichádza zhora, vás povedie, možno snáď aj mnohými okľukami k celej Pravde, tak ako viedol ohnivý mrak deti Izraela púšťou.

Buďte verní svetlu, ktoré máte, dokiaľ vám nebude dané vyššie svetlo.

Hľadajte Svetlo a budete žiť v prebytku. Nedopriavajte si odpočinok, dokiaľ ho (Svetlo) nenájdete.

Boh vám dal všetku Pravdu, podobnú rebríku s mnohými priečkami, k oslobodeniu a zdokonaleniu duše. Pravdu dneška opustíte pre vyššiu pravdu zajtrajška. Usilujte o dokonalosť.

Ti, ktorí dodržujú zákon, ktorý som vám dal, zachránia svoje duše, akokoľvek rôzne vidia Pravdu, ktorú som vám priniesol."