Hľadanie Boha

28.08.2017

Veľký mystik, Eckerhard veľmi dlho hľadal Boha a stále Ho nemohol nájsť. Preto túžil po niekom, kto by mu ukázal cestu k Pravde, ktorá by ho zaviedla k jeho vytúženému cieľu.


Jedného dňa konečne začul hlas, ktorý mu radil. Choď ku chrámovej bráne a tam nájdeš človeka, ktorý ti cestu k pravde ukáže. Počúvol, šiel tam a človeka toho našiel. Bol to starček chudobne oblečený, ktorý mu na jeho pozdrav "Boh ti daj radostný deň odpovedal: "nemám nikdy zlý deň!" Na jeho ďalší pozdrav "Boh ti daj veľa zdaru", odpovedal s rovnakou istotou: "Nemám nikdy žiaden nezdar!" Na to mu povedal majster: "kiež by si bol šťastný a starček odpovedal: "Nie som nikdy nešťastný!"

Majster zostal prekvapene stáť a prosil ho, aby mu povedal, ako došiel k týmto názorom? A k tak veľkej múdrosti?

Starček ochotne rozprával. Všetko čo mám, od Boha mám; riadi všetko, čo sa okolo mňa deje. Tak som sa naučil byť spokojný. Ale predovšetkým som sa naučil milovať Boha.

Ak som hladný, velebím Boha. Ak som zimou skrehnutý, velebím Boha. Ak je sneh, dážď, zlé počasie, velebím Boha. Ak som predmetom ohovárania a pohŕdania, velebím Boha.

Preto nemám nikdy zlý deň.

Ty vravíš: "Boh ti daj veľa zdaru!" A ja ti vravím, že nemám nikdy žiadny nezdar. Preto, že žijem vo vôli Božej.

Čo mi Boh dáva a čo pre mňa robí, je pre mňa vždy to najlepšie. Nech je to blaho, alebo utrpenie, horkosť alebo slasť, všetko prijímam radostne ako najvyšší dar. Potom ma nemôže žiadny nezdar stretnúť.

Ty vravíš: "Kiež by si bol šťastný!" A ja ti vravím, že nie som nikdy nešťastný preto, že túžim jedine po tom, aby som bol s vôľou Božou zjednotený. Uviedol som svoju vôľu úplne do súladu s vôľou Božou, takže to, čo Boh chce, chcem aj ja.

Preto nie som nikdy nešťastný; nemôžem byť nešťastný preto, že túžim len po jedinom! Byť vo vôli Božej a svoju vlastnú vôľu odovzdal som celkom vôli Jeho!

A čo keby ťa poslal do pekla?

Mám dve ramená, ktorými Ho objímam. Jedným ramenom je pravá pokora a druhým ramenom je láska.

Z toho som vyrozumel, povedal majster, že pravá láska a pokora sú priamou cestou k Bohu.

Kto vlastne si?

Som kráľ!

Ako to, kde máš poddaných?

Moji poddaní sú moje návyky, zlozvyky, žiadosti, túžby a ja nad nimi vládnem, podriaďujem ich sám sebe, pretože som kráľ!

Kde je tvoje kráľovstvo?

V mojom vnútri, pretože v ňom sídli svedomie!

Takto poučil starček majstra Eckerharda, kde má hľadať Boha a Pravdu!