Každý je dôležitý

28.08.2017

"Nikdy nehovor N I E keď myslíš  Á N O"

Keby si každá nota povedala: hudbu nespraví jedna nota...

nevznikla by symfónia.

Keby si každé slovo povedalo: jedno slovo nemôže vytvoriť stránku...

nevznikla by kniha.

Keby si každý kameň povedal: jeden kameň nemôže vystavať stenu...

nevznikol by dom.

Keby si každá kvapka povedala: jedna kvapka nemôže vytvoriť rieku...

nevznikol by oceán.

Keby si každé obilné zrno povedalo: jedno zrno nemôže siať celé pole...

nenastala by žatva.

Keby si každý človek povedal: môj prejav lásky nemôže zachrániť ľudstvo...

nikdy by na Zemi nebola spravodlivosť, ani mier, ani dôstojnosť, ani šťastie.

Tak ako symfónia potrebuje každú notu, tak ako kniha potrebuje každé slovo,

tak ako dom potrebuje každý kameň, tak ako oceán potrebuje každú kvapku vody,

tak ako žatva potrebuje každé obilné zrno, potrebuje celé ľudstvo Teba,

tam, kde si, si jedinečný, a teda nenahraditeľný.

***

Nič nie je zbytočné, ak sama to chceš,

život Tvoj v dlani je, lásku prosiť smieš,

Čakáš, čo nové prichodí Ti znať,

cítiš silu, cítiš, že má Ťa rád...

Pán pochopí túžbu Tvojich snov,

choď a ži, choď za láskou!

Michaela Gašparová