Múdrosť

26.09.2017

V móde je akčnosť. Aj život beží ako akčný film. Objaví sa nová situácia, možnosť, a ty? Rýchlo konaj! Čas sú peniaze. Načo rozmýšľať. O chvíľu už bude neskoro. Veď život je krátky, treba ho využiť. Mení sa scéna za scénou, na konci sa ukáže "The End" a je po filme života. Aký dojem zanechal? Čo si to zrežíroval? Má to zmysel? Vyhralo dobro nad zlom? Dokonalá múdrosť spočíva v tom, že nezabúda na cieľ života. Kto myslí len na prítomnosť, podobá sa nemúdrym pannám. (Mt 25, 1-13)

Medzi ľuďmi často počuť: "Šéf je neschopný, ten nič nevie, tá je..." Aj keď tí, čo podobné vyhlásenie o schopnostiach druhých púšťajú do sveta, si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta, asi to tak nebude. Medzi ľuďmi platí, že aj múdry schybí. A tí najmúdrejší prichádzajú k záveru: "Viem, že nič neviem."

Koho považovať za múdreho? Skúste vybrať zo 4 príkladov:

1. Pán v stredných rokoch - skončil vysokú školu a dnes má dobré miesto. Má však jeden problém, alkohol. Čoraz častejšie ho vidia tackať sa po ulici a hlasno nadávať. Zanedbáva preto rodinu a objavujú sa problémy v zamestnaní.

2. Dôchodca - celý život bol robotníkom a vychoval štyri deti. Vždy sa snažil poctivo pracovať a dobré vlastnosti vštepiť do duší detí. Žil podľa svedomia, čestnosť a spravodlivosť boli pre neho vždy na prvom mieste. Dnes chodia deti za ním po rady.

3. Mladá žena - v škole nikdy nevynikala, radila sa medzi priemer. Môže sa pohybovať len na vozíčku. Aj napriek handicapu z nej žiari optimizmus a radosť zo života. Ostatným pomáha dobrým slovom a veselosťou. Venuje sa tomu, čo jej ide najlepšie - maľuje. Pre radosť ostatných.

4. Študent - patrí medzi najlepších v škole, dokáže očariť svojou schopnosťou všetko "obkecať". Vyjadruje sa s ľahkosťou, používa veľa odborných výrazov a cudzích slov. Keď mu položíte otázku, dokáže nenápadne odbočiť od témy alebo vás zasype nezrozumiteľnou prednáškou.

O inteligencii prvého a štvrtého niet pochýb. Ale životnú múdrosť z ich konania necítiť. Tá sa viac prejavuje v druhých dvoch prípadoch. Táto múdrosť, rozvážnosť je obsahom základných ľudských čností. Samotná inteligencia nestačí. Prečo? Katechizmus katolíckej cirkvi definuje rozvážnosť ako čnosť, ktorá uschopňuje rozum, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je pre nás skutočným dobrom a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. Volá sa kormidelníkom čností, lebo riadi ostatné čnosti tým, že im určuje normu a mieru. (viď KKC 1806) Druhý pán a mladá žena sa v rámci svojich možností snažili o to najlepšie. Rozvíjali svoje dary a kráčali podľa vôle Božej.

Kde vziať múdrosť? Boh aj nám ako Šalamúnovi hovorí: "Žiadaj si, čo ti mám dať!" Ty si môžeš vybrať. Z hocičoho. Pri výbere však nezabudni na Šalamúnovu voľbu. Ak si zvolíš múdrosť, Pánovi sa Tvoje rozhodnutie bude páčiť, preto Ti aj ostatné bude pridané. Chce to aj Tvoje odhodlanie učiť sa. Na vlastných a cudzích chybách, pozorovaním života okolo, čítaním, rozhovormi, vnímaním Božieho slova...

Školopovinní, rozhodnite sa zbierať vedomosti nie s cieľom mať čo najlepšie známky, ale čo najviac vedieť. A ostatní, neprestávajte sa učiť! Škola života je ešte ťažšia, než základná, stredná alebo vysoká...

-Dana-