Syn môj!

28.08.2017

Tento dopis z roku 1693, ktorý bol nájdený v starom chráme v Baltimore (USA), hovorí k nám, ľuďom 20. storočia, nesmierne naliehavou rečou. Každý, kto prežije jeho hĺbku, získa nevyčísliteľné bohatstvo trvalej hodnoty.

Prichádza čas, kedy budem musieť nastúpiť cestu, z ktorej niet návratu. Nemôžem ťa vziať so sebou, zanechám ťa tu, vo svete, kde dobrá rada je vždy cenná. Nikto sa predsa nenarodil múdry. Každý potrebuje skúsenosti a čas. Žil som a pozoroval svet dlhšie než ty, a preto vedz, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Videl som padnúť mnoho žiarivých hviezd a tiež som videl, ako sa zlomilo mnoho bariel, na ktoré sa ľudia spoliehali. Dnes ti chcem dať niektoré rady, aby si aj ty vedel, k čomu som dospel a čo ma naučil čas.

Uprostred hluku a chvatu buď kľudný a trpezlivý. Mysli na pokoj a mier, ktorý môže existovať len v tichu. Zo všetkých svojich síl sa snaž, aby si s ľuďmi vychádzal v mieri. Svoju pravdu hovor kľudne a jasne, ale vypočuj aj iných. Nezabudni, že i tí, ktorí nie sú práve učenci a ktorí mnohokrát jednajú ťažkopádne, ti majú čo povedať. Vyvaruj sa ľudí násilných a hlučných. Tí by do tvojho života nepriniesli nič dobré, iba nepokoj.

Ak sa ti podarí splniť predsavzatie a dosiahneš úspech a uznanie, buď skromný aj po tom. Skromnosť a pokora sú jediný trvalý majetok v behu času. Vedz, že nie je veľké a dobré a nie je pravdivé to, čo neobstojí pred veľkou Pravdou Desiatich prikázaní. Preto pevne sa drž dobrého a nikdy nikomu nepraj zlé.

Pamätaj si, milý syn, že Pravda sa nikdy neriadi podľa nás, ale my sa musíme riadiť podľa Pravdy.

Nikoho sa neboj viac než seba samého. V našom vnútri však sídli sudca. Je ním svedomie, ktoré nesklame a na ňom záleží viac než na súhlase celého sveta. Nič nečiň proti jeho radám. Navždy si pamätaj, že sa prihovára veľmi ticho, a ak ho budeš ustavične prehliadať, stíchne úplne. Toho sa vyvaruj!

Uč sa od druhých a kde sa hovorí o múdrosti Svetla, slobode a pokore, tam vždy bdelo počúvaj. Ak ťa niekto bude chcieť učiť múdrosti, najskôr sa mu pozri do tváre a do očí, pretože hodnoty večné môže rozdávať len ten, kto ich sám vlastní. Neuč iných pokiaľ sám nie si múdry. Čiň dobre a nestaraj sa o odmenu. Svoju prácu konaj s plnou zodpovednosťou a do cudzích záležitostí sa nepleť.

Nikomu nelichoť a sám lichotenie neprijímaj. Nehovor všetko, čo vieš! Ale si dávaj pozor, čo hovoríš. Buď ochotný vypočuť každého, ale sám sa nezveruj! Nerob ťažké srdce žiadnemu dievčaťu. Pamätaj, že tvoja matka tiež bola dievčaťom.

Vždy v sebe posiluj túžbu konať dobro. Taktiež sa denne v tichosti zahĺbaj do myšlienok o živote a smrti, aby si raz mohol s kľudnou mysľou a nezaťaženým svedomím odísť z tohoto sveta.

To, čo nazývame smrťou, je len premena k novému bytiu. Učiň všetko, aby si na druhý breh odchádzal s láskou a úctyplnou bázňou k svojmu Stvoriteľovi, ktorého si poznal v Jeho dielach a svojim životom vyznal!

Tvoj otec