Traja priatelia človeka

04.10.2017

Hovorí sa, že človek má v živote troch priateľov, s ktorými sa stretáva najčastejšie.
Sú to: peniaze, príbuzní a dobré skutky.

Peniaze sú najnevernejším priateľom. Prídu k človeku, potešia ho, ale nie nadlho. Keď ich najviac potrebuje, vtedy ho opúšťajú. Čím je človek vo väčšej biede, tým viac sa od neho vzďaľujú. Nepomáhajú ani vtedy, keď je pomoc najviac potrebná.

Príbuzní sú o niečo vernejší. Nie však úplne a nie vždy. Potešujú človeka a niektorí ho neopúšťajú ani v chorobe. Ale niekedy konajú aj falošne. Najmä vtedy, keď cítia, že niečo dostanú alebo zdedia. Na jednej strane človeka ľutujú, ale už čakajú, aby čím skôr zomrel a im viac zostalo. A keď zomrie, rýchlo na neho zabúdajú a nemodlia sa za neho.

Dobré skutky sú najlepší a najvernejší priatelia aj tu, aj na druhom svete. Vôbec človeka neopustia. Sprevádzajú ho všade aj vtedy, keď ho tí prví opustia a druhí na neho úplne zabudnú. Z dobrých skutkov má človek najväčšiu radosť a sprevádzajú ho aj na druhý svet. Sú pri ňom pred Najvyšším Sudcom a takto hovoria: "Bol si hladný a nakŕmili sme ťa. Bol si smädný, nahý, pocestný... a my sme ťa obslúžili, lebo sme vedeli, že čokoľvek urobíme jednému z tvojich najmenších, ako keby sme tebe urobili. Sám si nás takto kedysi učil."

Nezhromažďujme veľa peňazí, nezakladajme si veľmi na príbuzných, ale robme dobré skutky, ktoré sú najlepšími priateľmi človeka.

Helena Harceková