Trinásta komnata

04.10.2017

Len ak sa riadime zákonmi života, vytvoríme si jasné a živé vedomie o vlastnej jednote s nekonečnou silou, len vtedy nás naplní duch pokoja a - možno budeme i zdravší. Silou svojho ducha môžeme odvrátiť od seba neúspechy, nešťastný osud. Duchovná sila - to je mladosť. Všetko okolo nás sa javí krajšie, ak to vidíme očami mladého človeka. Mladosť je všade tam, kde sa nachádza jasné poznanie právd. Mladosť nie je len životným obdobím, ale aj stavom a prejavom ducha. Nadvláda odvahy nad strachom. Ľudia starnú, keď sa spreneveria svojim ideálom.

Božidara Turzonovová