O zmysle života

O zmysle života 1-8

F. Valík

 

A keď bol večer toho dňa, ktorý jest prvý po sobote, a dvere boli zavreté, kde boli učeníci zhromaždení, pre strach Židovský, prišiel Ježiš, a stál uprostred nich, a povedal im: Pokoj vám. A keď to povedal, ukázal im ruky i bok svoj. I zaradovali sa učeníci, vidiac Pána. Vtedy povedal im Ježiš opäť: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec,...