Vyznania

Prebudenie

26.09.2017

Len čo sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.

Hymna lásky

29.08.2017

A čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými a nemal by som lásky, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal - nič nie som!...