Zrkadlo duše

Úprimnosť

04.10.2017

Je to bezpochyby dobrá vlastnosť. Sme predsa radi, keď sme obklopení úprimnými ľuďmi. Na otázku, čo je základom priateľstva, ale aj lásky, väčšina odpovie: dôvera a úprimnosť. V čom je potom problém? Aj keď vyžadujeme, aby iní voči nám boli úprimní, nám samým robí úprimnosť v istých situáciách problémy. Nie, my nechceme klamať, iba trochu pokriviť...

Len ak sa riadime zákonmi života, vytvoríme si jasné a živé vedomie o vlastnej jednote s nekonečnou silou, len vtedy nás naplní duch pokoja a - možno budeme i zdravší. Silou svojho ducha môžeme odvrátiť od seba neúspechy, nešťastný osud. Duchovná sila - to je mladosť. Všetko okolo nás sa javí krajšie, ak to vidíme očami mladého človeka. Mladosť je...

Hovorí sa, že človek má v živote troch priateľov, s ktorými sa stretáva najčastejšie.
Sú to: peniaze, príbuzní a dobré skutky.

Múdrosť

26.09.2017

V móde je akčnosť. Aj život beží ako akčný film. Objaví sa nová situácia, možnosť, a ty? Rýchlo konaj! Čas sú peniaze. Načo rozmýšľať. O chvíľu už bude neskoro. Veď život je krátky, treba ho využiť. Mení sa scéna za scénou, na konci sa ukáže "The End" a je po filme života. Aký dojem zanechal? Čo si to zrežíroval? Má...

Čo je karma

26.09.2017

Takmer každý z nás aspoň raz v živote pocítil, čo je to osudová rana. Prišla nečakane a kruto. Mali sme pocit, že je to nespravodlivé a nezaslúžené. Povedali sme si: "Nedá sa nič robiť: Je to osud." Pomysleli sme, si, že za to nemôže nikto, pretože to bolo určené vyššou mocou zhora. Podobne, len s malým rozdielom, sa vysvetľuje dnes...

Medziľudské vzťahy trpia často chorobou neznášanlivosti. Ohováranie, osočovanie opovážlivé posudzovanie, neopodstatnené kritizovanie a zákerné hanobenie blížneho narúšajú dobrý pomer medzi ľuďmi v rodinách, na pracoviskách a v susedských vzťahoch. Kresťanská morálka vyzdvihuje právo každého človeka na dobré meno, chráni jeho dobrú povesť,...

List o slobode

11.09.2017

Kde je aká-taká sloboda, nepíše sa filozofia slobody. O slobode sa píše tam, kde sa po nej dychtí, kde jej niet. Pravda, sloboda je viac ako filozofia slobody.

Cesta k srdcu

30.08.2017

Ešte aj dnes je to neobyčajne atraktívna žena, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Pani Máriou to dnes ani nepohne, hoci voľakedy, keď mala dvadsať, jej to spôsobovalo veľkú radosť. Peniaze, krásne šaty, drahé šperky, príťažliví muži, tanec, zábava...

Vždy, keď jar pokročila do svojho stredu, keď už načisto zmizli ľady z tônistých miest mlynského potoka, vyberal starý otec z kôlne tú najlepšiu motyku s dlhým lieskovým poriskom, pohladil ju rukami, prebrúsil ostrie a zapozeraný na dvíhajúci sa zlatý koláč slnka, ktorý sľuboval pekný deň, riekol: Patrí sa ísť a urobiť, čo jeseň, zima a nedobrí...

Nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prináša.