Svitanie

V prežívaní života je obsiahnuté mnohé, čo si človek nevie vysvetliť. Na jednej strane vidí, že všetko jestvujúce navôkol má svoj začiatok i koniec, svoj čas, a na strane druhej sa zamýšľa, či je niečo za tým - aby bytie dávalo zmysel.

Otázka poznania zmyslu sveta i vlastnej ľudskej existencie nie je témou dňa. Obecne sa hľadajú odpovede v hraniciach hmoty a pozemským nástrojom - rozumom... a tak vyššia podstata veci ostáva ukrytá v kútiku duše spoločnosti... na neskoršiu dobu posledného času človeka či ľudstva... až čas príde a duša precitá, lebo musí...

O živote a duchovnom bytí vypovedá život človeka, je trvalo vo vzťahu. A v zrkadlení dneška je kontrast Podstaty (bytia) a ľudstva maximálny. Človek bojuje s Podstatou a zachovanie vlastnej cesty...

A predsa v jednotlivých dušiach prebieha boj za to vyššie, cítia a počujú hlas zo Svetla, bojujú v "pozlátkach sveta" o vlastnú budúcnosť a rýdzi život. Impulzom býva čosi hlboko prežité. Skúsenosť, ktorá priniesla vnútorné rozochvenie, vhľad, vyššie poznanie, akési svitanie v duši a nádej v Pravde. Človek hľadí na svet inými očami, vyciťuje duchom, podstatou, srdcom.

Ak "ja" nie je "prach si a na prach sa obrátiš", ale "dych" života, čo potom? Jednoduchá otázka a predsa otázka takmer posledná s ktorou sa človek v živote zaoberá. A neraz nie dobrovoľne, ale skôr na poslednú chvíľu. A tu vidí: "Tajomný a hlboký zdá sa byť život človeka". Históriu, svoj vývojový čas človek prevažne prespal. A dnes sme v čase, kedy človek už spať nedokáže, ani driemať sa nedarí - udalosti sa rútia vpred a sú hlučné...


V tejto zvláštnej dobe, kedy nik na nikoho už skoro nemá ani čas, kedy všetko a každý musí prežívať akési zrýchlenie času, a relativitu hodnôt, ostáva v kľude snáď iba otázka: prečo? Prečo je všetko tak podivne nepokojné, postrkované raz sem raz tam, ako pod nátlakom?

Prežívame vo vlastnom vnímaní sveta podivné zrýchlenie času a posuvy vnímania priorít v živote. Rovnako ako pri pohľade na svetové dianie, ktoré sa vyvíja nebývalým smerom a tradičný citový vzťah k prírode sa vytláča krátkozrakou politikou zisku a prchavého potešenia. Natíska sa otázka, kam sa všetko strmhlav ženie? Spoločnosť sa kamsi náhli, ako by ľuďom vravela "ide vám o dušu" ... a predsa, na dušu sa myslí najmenej.

Odpovede na základné otázky zmyslu bytia a podstaty ľudskej existencie či celkového vývoja spoločnosti ako živej kultúry sa hľadajú vo vzťahu Bytia a ľudskej práce. Tvorivosť a citlivosť ľudí v prejavoch času je výpoveďou o sebapoznaní ľudského ducha v človeku na ceste k Postate.

Skúsme hľadať odpovede v nasledujúcich textoch týchto stránok a rovnako i v sebe samom odozvu...

***O hľadani Pravdy, povedali:

A toto je základný kameň pravdy:

zavrhnite všetko, čo vás ubíja telesne, duševne, duchovne! To všetko je jed. V tom nie je život. V tom nie je pravda. Pravda je sila, pravda je čistota. Pravda je svetlo, pravda je prameň energie. Vzdajte sa mysticizmov, ktoré vás oslabujú a buďte silní! Najväčšie pravdy sú najprostejšie, prosté ako vaše vlastné bytie.

Vivékananda Swami

"Ver mi, môj synu, že je treba viacej lásky k tomu, aby sme nechali ľudí ísť najprv nesprávnou cestou, než by sme ich násilím privádzali na správnu cestu."

"Tomu ešte nerozumiem", priznával sa mladší: "Keď človek robí chybu, je predsa mojou povinnosťou, aby som mu ju ukázal, aby sa jej potom vyhol."

"Mohla by to snáď byť tvoja povinnosť, keby priviedla chyba iných ľudí do veľkého nebezpečenstva. V druhom prípade je však lepšie, keď necháš človeka, aby pokojne nesprávne jednal, aby sa z následkov svojich činov poučil. Takto poučený na to tak skoro nezabudne."

Mohamed

***

"Vieš, žiak, prečo bol tvoj priateľ pri tvojom vstupe do kláštora tak rýchlo odstránený?" pýtal sa učiteľ dobrotivo.

Žiak sa na neho spýtavo zahľadel.

"V jeho duši niet dosiaľ túžby po Bohu. Jeho myšlienky a city by nás tu všetkých rušili a zvlášť tebe by sťažovali zžiť sa s okolím. To, čo ho naplňuje, je iba prianie byť s tebou, a práve preto mu to muselo byť odopreté. Je nemožné, aby sa nejaká ľudská duša blížila k Bohu len preto, aby mohla byť nablízku milovanému človeku.

Ak je jeho cítenie dobré, potom odhodí svoju povrchnosť a opravdivo zatú­ži po Bohu. Tak sa mu naveky pomôže. Ak sa však uspokojí s príjemným životom, ktorý na neho čaká dole, nie je tým, ktorý by naďalej mohol byť tvojím priateľom. Rozumieš mi, žiak?"

Lao-tse

***

"Žiaci, neupierajte nádeje svojich prianí na ľudské dielo, ale hľadajte svoj cieľ len v pohľade na veľké dianie Božie. Je len jediný cieľ, a tým je vykúpenie sveta zo smrti a zničenia. Pozemské šťastie nech nie je vašou túžbou."

Krishna

***

"Žiaci, ak sa vám zdá jednanie vášho blížneho nesprávne, tak nerobte zo seba jeho sudcu, lebo každý sám seba súdi! Nestarajte sa o druhého, ale o seba samých, aby vám napokon nechýbalo to najlepšie. To jest poznanie seba samého!"

Ježiš


HĽADAJ PRAVDU,

každý ju hľadaj a keď ju nájdeš, potom

POČUJ PRAVDU,

pozorne jej načúvaj a ak poznáš ju, potom

UČ SA PRAVDE

a snaž sa poznať jej veľkosť a keď sa ju naučíš, potom

MILUJ PRAVDU

pretože Pravda a Láska sú nerozdeliteľné a keď ju poznáš, potom

VRAV PRAVDU

všetkým, kto ju hľadajú a ak je nutné vystúpiť proti nepriateľom Pravdy, potom

BRÁŇ PRAVDU

a nikdy od nej neupusti pre niečo iné, ale

DRŽ PRAVDU

pevne vo svojom srdci a ak bude to nutné pre svedectvo

Svetla a z Vôle Božej,

potom

BRÁŇ TÚTO PRAVDU AŽ DO SMRTI!

majster Ján Hus

Môžete tento i onen svet otráviť svojim prianím, myslením a chcením, alebo ho očistne povzniesť ku Svetlu.

Buďte preto riaditelia takého diania, ktoré čistotou myšlienok vedie nahor!

Abdrushin

.....

Když člověk přestává cítit hloubku noční hvězdné oblohy

a neslyší, jak šeptá tráva

anebo se nenaučil cítit tlukot srdce druhého člověka,

získává schopnost ranit - sebe nebo druhého.

Irina Večerkevič


Držia sa za ruku

***

"Keď sa ruka muža dotýka ruky ženy, dotýkajú sa oba srdca večnosti."

Chalil Džibrán

Pane, ďakujem ti za máj s kvitnúcimi stromami, príjemnými večerami a zamilovanými pármi.

Držia sa za ruku a tváre im žiaria.

Jestvujú ľudia, ktorí nehľadia na všetko okuliarami čísel a jeden pre druhého majú čas, vymieňajú si darčeky, navzájom si dôverujú, uznávajú si chyby a prepáčia si priestupky.

Áno, jestvujú ľudia, čo sa majú radi.

Pane, dožič týmto mladým párom milosť skutočne sa milovať, aby nezneužili vzájomnú príťažlivosť na zabíjanie času a nerozišli sa sklamaní po krátkom opojení, vyhlasujúc lásku za podvod.

Uchráň ich od falošných predstáv o láske, ktorých sú plné časopisy, kiná a večerníky.

Daj im načas spoznať, že láska je len toľko hodná, koľko sa obaja vedia obetovať.

Daj im trpezlivostí, sebaovládanie, zmysel pre humor a odvahu k dobrodružstvu.

Jestvuje vari väčšie dobrodružstvo, ako spoločne žiť celý život s inou osobou?

Každá pravá láska je obrazom tvojej lásky.

Pane, daj, aby sme na to často mysleli.

Pomôž nám, aby naša láska bola odleskom tvojej lásky a aby ním bola aj láska mladých párov v máji.